พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


@003
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี