คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 1,225 views

+
-


 

 

จังหวัดนนทบุรี   เป็นจังหวัดปริมณฑล  มีพื้นที่ประมาณ   622.303   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  388,939 ไร่     ตั้งบนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2    ส่วน  คือ   ฝั่งตะวันออกและตะวันตก  พื้นที่ส่วนเป็นที่ราบลุ่ม  แหล่งน้ำอุดมสมบรูณ์  ราษฎร์ส่วนใหญ่   ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  ทำนาข้าวเจ้า  ปลูกมะพร้าว   ทุเรียน  มะม่วง   มังคุด   มีการทำอุตสาหกรรมหลายชนิด  เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม  เครื่องปั้นดินเผา  ปั้นหม้อดิน     กระถางไม้ดอกไม้ประดับ   โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม     เช่น     วัดสังฆทาน   วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร   วัดเขมาภิรตาราม  วัดประสาท  วัดชมภูเวก  วัดกู้  วัดปรมัยยิกาวาส    เกาะเกร็ด    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์    เป็นต้น

9801

 

image_pdfimage_print
X
+