คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข่าวประกาศปรับปรุงเว็บ

เปิดอ่าน 110 views

+
-


ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail โดยท่านสามารถใช้เลขทะเบียนสมาชิก A+เลขทะเบียนนิติบุคคลของสถานประกอบการ 13 หลัก (A9999999999999) ได้ทางเว็บไซต์ www.sme.go.th เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ SME

image_pdfimage_print
X
+