คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

15

2014

ประชุมคณะกรรมลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลักเมือง2557

     นาย ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกาชาดประเพณีลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2557 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี    

ตุลาคม

15

2014

ถวายการต้อนรับสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์

  บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถวายการต้อนรับสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการรับเสด็จทรงรับมอบที่ดินและเปิดอาคารสถานีอนามัยวัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง เมื่อวันเสารืที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 09.09 น.

ตุลาคม

15

2014

รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติ นายชนม์ชื่น

บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม VDO Conferene และรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ การปฏิบัติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม

15

2014

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม

15

2014

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยม อำเภอบางใหญ่

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยม อำเภอบางใหญ่ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท. เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

ตุลาคม

11

2014

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามถวายพระพร

นาย ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557

X
+